PRACA MAGISTERSKA – Katarzyna Placykiewicz

PRÓBA OCENY WPŁYWU TERAPII DOŻYLNEJ MEGADAWKAMI
WITAMINY C NA JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW
W ZAAWANSOWANYCH CHOROBACH NOWOTWOROWYCH

 

PRACA LICENCJACKA – Katarzyna Placykiewicz

NIEKONWENCJONALNA TERAPIA DOŻYLNA
WYSOKIMI DAWKAMI WITAMINY C