PRACA LICENCJACKA – Katarzyna Placykiewicz


NIEKONWENCJONALNA TERAPIA DOŻYLNA
WYSOKIMI DAWKAMI WITAMINY C


PRACA MAGISTERSKA – Katarzyna Placykiewicz

PRÓBA OCENY WPŁYWU TERAPII DOŻYLNEJ MEGADAWKAMI
WITAMINY C NA JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW
W ZAAWANSOWANYCH CHOROBACH NOWOTWOROWYCH